Eierskap

Kravia AS ble etablert av gründerne Gudleiv Bjørklund (f:1972) og Henrik Lie-Nielsen (f:1977).

Gründerne har betydelig erfaring og suksess fra virksomhetsutvikling i inn- og utland blant annet med selskapene Collector og Reaktor/Knowit. Gründerne deltar aktivt i utviklingen av selskapet.

Kravia eies p.t. av Invex Group (Gudleiv Bjørklund), Reaktor Returns (Henrik Lie-Nielsen m.fl.) og ECIT.

ECIT AS ble etablert i mai 2013 av Peter Lauring (f:1959) og har i løpet av perioden vokst til å bli en betydelig spiller i den nordiske IT- og regnskapsbransjen. Selskaper består i dag av 42 enheter på 31 lokasjoner i Norden. Ca 740 ansatte med et budsjett i 2017 på est 800 MNOK.